OpenAIRE workshop - Legal issues in Open Research Data

 

La Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya ha assistit al  8è workshop OpenAIRE de la Comissió Europea, que es va celebrar en el marc del plenari de la Research Data Alliance (RDA) a Barcelona, amb l’objectiu explorar els obstacles legals i possibles solucions per obrir les dades d’investigació. Es van Examinar els problemes i va permetre als participants familiaritzar-se, des d’un punt de vista crític, amb les qüestions legals claus relacionades amb les dades d’investigació en obert, com la protecció de dades personals o la propietat intel·lectual.

OpenAIRE2020 es una iniciativa finançada per la Comissió Europea per promoure la investigació en obert i millorar l’accés, reutilització dels resultats d’investigació (publicacions, dades), potenciant avenços en la comunicació científica i difonent polítiques i mandats d’accés obert. El projecte compta a més, amb una infraestructura tecnològica que facilita la interconnexió de les col·leccions d’investigació.

Les presentacions del workshop les podeu consular a OpenAIRE slideshare: https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu