Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Recursos > Normalització del nom i filiació dels autors

Normalització del nom i filiació dels autors

Introducció

Per tal que l’activitat i la producció científica i tècnica que es genera dins del sistema sanitari públic català tingui la visibilitat que li correspon dins dels rànquings mundials, el Departament de Salut recomana en la Resolució, de 23 de març de 2015, de recomanació sobre la normalització del nom i la filiació dels autors en la publicació de documents científics, que els autors unifiquin la firma de les publicacions a les que participen, i utilitzin sempre la mateixa forma i grafia, seguint les pautes establertes per aquesta finalitat.

Amb aquesta recomanació es vol aconseguir:

 • Obtenir una forma normalitzada del propi nom i filiació institucional, així com un identificador personal únic.
 • Garantir la distinció inequívoca de la pròpia activitat i producció científica i tècnica.
 • Fusionar les possibles formes duplicades del propi nom i/o filiació. 
 • Enllaçar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d'informació.
 • Disposar de noves eines en cicles de treball científic com, per exemple, la submissió d'articles als editors.

Aquestes pautes es basen en la Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones. Versió 17/01/07. Document elaborat per a la FECYT pels grups de recerca EC3 de la Universidad de Granada y Análisis Cuantitativos de Ciencia y Tecnología del CINDOC-CSIC, i la Resolució, de 23 de març de 2015, de recomanació sobre la normalització del nom i la filiació dels autors en la publicació de documents científics. 


Inici

Pautes per establir el nom dels autors

 • Es recomana que els autors unifiquin la firma de les publicacions a les que participen, i utilitzin sempre la mateixa forma i grafia.
 • Es recomana incloure el guionet entre aquells elements que no s’haurien de separar (noms de pila compostos, dos cognoms, cognoms compostos), per evitar els errors de transcripció del nom a causa de les pràctiques d'indexació anglosaxones.


Exemples de casos:

Noms

- En el cas de noms compostos es recomana posar el nom sencer del primer i la inicial del segon, i així evitar que el segon nom sigui interpretat en els sistemes d’indexació com a primer cognom.

 Josep M.
 Maria T.
 Rosa M.


- Si l’autor vol incloure el segon nom, ha de posar un guionet d’unió entre cadascun dels elements per tal d’indicar als sistemes d’indexació que tots ells formen part del nom, no del cognom:

 Maria-Teresa
 M.-Teresa


- Les partícules, preposicions o articles, que uneixen els noms (ex.: Maria del Mar) i/o els cognoms poden dur a errors d’indexació. Es recomana ometre-les de les seves signatures:

 Maria-Mar
 Maria M.
 M.-Mar


- Si els autors desitgen conservar la integritat dels seus noms amb les partícules han de posar un guionet d’unió entre cadascun dels elements:

 Maria-del-Mar
 Maria-del-M.
 M.-del-Mar


Cognoms

- Els autors han d’incloure els dos cognoms separats per un guionet.

 Joan Pérez-López

- Les partícules, preposicions o articles, que uneixen els noms i/o els cognoms (ex. Pere del Blai Rull o Lluisa Rovira de la Torre) poden dur a errors d’indexació. Es recomana ometre-les de les seves signatures:

 Pere Blai-Rull
 Lluisa Rovira-Torre


- Si els autors desitgen conservar la integritat dels seus cognoms amb les partícules han de posar un guionet d’unió entre cadascun dels elements:

 Pere del-Blai-Rull
 Lluisa Rovira-de-la-Torre


Inici

Pautes per establir la filiació dels autors

Els noms institucionals presenten el mateix problema que els noms personals, ja que la indicació de la filiació de manera variant a les publicacions impedeix una recuperació real de la producció científica de les institucions del sistema català de salut.

 • Es recomana identificar la filiació de l’autor amb el nom normalitzat en català que inclourà, si és necessari, els tres elements següents:
 • - Nom de la unitat, servei o grup de recerca (si s’escau)
  - Centre o institut (nom complet, i acròmin, si existeix)
  - Institució de la qual depèn
  - Adreça postal, cuitat i país

 •  Molts investigadors consideren que la traducció a l’anglès del nom de la institució afavoreix la seva visibilitat a nivell internacional, però produeix una diversitat de formes del nom de la institució que dificulta la recuperació de la producció científica del sistema sanitari català.

Es recomana emprar el nom normalitzat en català, tant per a la institució com per les unitats estructurals de què n’és membre l’investigador.

Exemples:

Servei d’Informació i Estudis (SIE). Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona, Spain

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS). Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Roc Boronat, 81-95 (segona planta), 08005 Barcelona, Spain

Àrea de Traumatologia i Rehabilitació. Hospital Vall d’Hebron. Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129, 08035 Barcelona, Spain

Inici

Identificador únic i permanent

 • Cada investigador haurà de disposar d’un número Open Researcher and Contributor ID (ORCID), acceptat a nivell internacional, com a identificador únic i permanent, que evita errors i duplicitats en els noms dels autors, i que facilita la identificació de la seva publicació científica. 

  Els avantatges de disposar d'aquests identificadors són:
  - Evitar l'ambigüitat dels noms personals
  - Facilitar la informació i garanteix la recuperació més completa de la producció científica atribuïble a un autor
  - Facilitar la tasca de presentar documentació per les convocatòries i ajuts.
  - Requisit per publicar a les editorials més importants.
  - Requisit per dipositar a Scientia: dipòsit d’informació digital del Departament de Salut.
 • Es recomana que, sempre que sigui possible, l'autor es creï el seu perfil professional a les bases de dades de Web of Science (WoS) (My ResearcherID), Scopus, Google Scholar (My Citations), Researchgate, etc., i ompli l'apartat de "Variants del nom" o "Other names".

Inici

​​​​​​​​​