Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Recursos > Recomanacions per l'edició i posicionament de revistes científiques

Recomanacions per l'edició i posicionament de revistes científiques

En aquesta pàgina trobareu un seguit d’eines, recursos i recomanacions per l’edició i posicionament de revistes científiques per tal de:

• Millorar la visibilitat i l'impacte de les publicacions generades.

• Ajudar a millorar, optimitzar i normalitzar els processos de publicació.

Recomanacions per posicionar les revistes científiques
La Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora, estableix els criteris que ha de reunir un mitjà de difusió de la investigació (revista, llibre, congrés) perquè el publicat en el mateix sigui reconegut com «d'impacte» (Resolució de 26 de novembre de 2014).

Criteris que fan referència a la qualitat informativa de la revista com a mitjà de comunicació científica:

  1. Identificació dels membres dels comitès editorials i científics.
  2. Instruccions detallades als autors.
  3. Informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits emprats per la revista, editorial, comitè de selecció, incloent, per exemple, els criteris, procediment i pla de revisió dels revisors o jutges.
  4. Traducció del sumari, títols dels articles, paraules clau i resums a l'anglès, en cas de revistes i actes de congressos.

Criteris sobre la qualitat del procés editorial:

  1. Periodicitat de les revistes i regularitat i homogeneïtat de la línia editorial en cas d'editorials de llibres.
  2. Anonimat en la revisió dels manuscrits.
  3. Comunicació motivada de la decisió editorial.
  4. Existència d'un consell assessor, format per professionals i investigadors de reconeguda solvència, sense vinculació institucional amb la revista o editorial, i orientat a marcar la política editorial i sotmetre-la a avaluació i auditoria.

Criteris sobre la qualitat científica de les revistes:

  1. Percentatge d'articles d'investigació; més del 75% dels articles hauran de ser treballs que comuniquin resultats d'investigació originals.
  2. Autoria/Grau d'endogàmia editorial: més del 75% dels autors han de ser externs al comitè editorial i virtualment aliens a l'organització editorial de la revista.​