Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Recursos > Drets d'autor i llicències

 Llicències, drets d'autor i polítiques editorials


 
El dipòsit de continguts a Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut, respecta la normativa en matèria de propietat intel·lectual i de protecció de dades de caràcter personal.

 Llicència d'ús i distribució del Dipòsit

Les llicències són textos legals per a la protecció i el reconeixement de drets, que permeten a l'autor autoritzar i determinar les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seva creació —reproducció, distribució, transformació— a tercers.

Els continguts dipositats a Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut, estan subjectes, amb caràcter general, a llicència d'ús d'accés obert de reconeixement d'autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada, d'acord amb el que preveu la normativa editorial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, els continguts dipositats estan subjectes a llicència de distribució. 

Els autors dipositaran els seus treballs sota la llicència de distribució no exclusiva:Els autors que vulguin dipositar la seva producció científica al repositori Scientia hauran d'enviar els seus treballs al correu scientia.salut@gencat.cat, juntament amb la llicència signada.

 Drets d'autor

Els drets d'autor són un conjunt de drets associats amb l'autor/s d'una obra. Es subdivideixen en:

  • Drets morals (o d'atribució), que són intransferibles.
  • Drets patrimonials (o d'explotació): reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que poden ser transferits a tercers.

 Polítiques editorials

Per lliurar documents a Scientia s'ha de disposar de l'autorització dels seus autors i comprovar les polítiques de copyright i d'auto arxiu que els editors donen als repositoris institucionals.

Així doncs, abans d'ingressar qualsevol document a Scientia i especialment si és un treball publicat, cal comprovar els permisos que les editorials donen als repositoris institucionals, i quins tipus de documents permeten ingressar (preprint, postprint, etc.).

Per fer-ho, es poden utilitzar aquestes fonts d'informació:
  • SHERPA/ROMEO: recurs en línia per a revistes de tot el món.
  • DOAJ: directori de revistes d'accés obert.
  • Dulcinea: recurs en línia per a revistes científiques espanyoles.
  • Web de l'editor o revista: a les seccions on s'especifiquen els drets d'autor.

 Destaquem

Scientia

 Preguntes freqüents

Què és Scientia?
Quin tipus de documents s'emmagatzemen a Scientia?
Com es poden consultar els documents dipositats a Scientia?

                                                                 Preguntes més freqüents