Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Recursos > Eines i índex per mesurar la producció científica

Eines i índex per mesurar la producció científica

Els índexs bibliomètrics serveixen per:

· Determinar la qualitat de les revistes i dels articles.

· Avaluar la producció científica dels investigadors i institucions.

· Mesurar l'impacte dels autors a partir de les seves publicacions.​

Eines

Indicadors

Criteris de valoracióJournal Citation Reports (JCR): avalua les revistes de ciència i tecnologia (Science Citation Index) i de ciències socials (Social Citation Index). En funció del seu factor d'impacte, basat en l'anàlisi de citacions publicades i rebudes per les publicacions. Abast cronològic: des de 1997 fins a l'actualitat.

 Indicador de publicació
 Indicador d’investigador

Factor d'impacte

Índex d'immediatesa

Eigenfactor

Quartil

Proceso de selección de revistas especializadas de thomson reuters
SCImago Journal & Country Rank.

Extreu els identificadors científics sobre revistes i països extret de la basa de dades Scopus, d’Elsevier.

Aquesta eina ha estat desenvolupada des del 2007 pel Scimago Research Group (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) y Alcalá de Henares). 

 Indicador d'Investigador

Quartils SJR

Índex H (de revistes)


A further step forward in measuring journals’ scientific prestige: The SJR2 indicator


 


Eigenfactor

Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington. Està basat en la informació del Journal Citation Report (JCRC) i en l’aplicació d’algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina.
Inclou més de 115.000 referències de revistes incloses a JCR i altres fonts citades per aquestes.

Inclou també una avaluació qualitat-preu de la publicació. També pot obtenir el EigenfactorTM a través del Journal Citation Reports (JCR). Indicador de Publicació.

Eigenfactor

Eigenfactor.org FAQ". 20 September 2012.

Eigenfactor: Detailed methods

Eigenfactor® metrics in JCR web

Carl Bergstrom. Eigenfactor Measuring the value and prestige of scholarly journalsScopus

Avalua les revistes en els camps de les ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats.
Permet conèixer el nombre de vegades que un article ha estat citat de manera similar al Web of Science.

Indicador de publicació
Indicador d’investigador

SJR (Scimago Journal Rank)

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Índex H


Scopus Content Overview
Google Scholar My citations / Google academico Mis citas

Permet trobar les citacions rebudes de les vostres publicacions a aquestes dues bases de dades.

Indicador d’investigador

Índex H

Citas de Google Académico

​​