Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Recursos > Recursos d'informació sobre el COVID-19

Recursos d'informació sobre el COVID-19

Especial COVID-19: recursos d'informació sobre el Coronavirus SARS-CoV-2

     Us oferim una sèrie de recursos d'informació de qualitat contrastada sobre el Coronavirus SARS-CoV-2:

     Organismes oficials
     Altres institucions d'interès
     Normativa
     Mapes de l'estat actual del COVID-19
     Bases de dades de presa de decisions clíniques
     Recursos bibliogràfics en obert
     Dades en obert
     Informació sobre els assaigs clínics

     Recopilació actualitzada dels articles de recerca publicats i estratègies de cerca


Organismes oficials  


Catalunya

Coronavirus SARS-COV-2El Departament de Salut ofereix informació actualitzada de l'estat de la pandèmia, procediments i guies adreçades als professionals sanitaris, així com informació per a l'administració local i per a la ciutadania: 


Col·lecció especial COVID-19:  En el Repositori institucional Scientia es troben disponibles en accés obert les últimes actualitzacions dels documents que han estat generats per l'administració sanitària catalana.


Espanya

Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19: El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ofereix informació actualitzada de l'estat de la pandèmia, documentació tècnica per als professionals sanitaris i informació per a la ciutadania:


Informes sobre la situación de COVID-19 en España (Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica)

Informes MoMo 2020-2022 (Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria)


Unió Europea

Respuesta al coronavirus (UE): informació sobre les mesures i resposta de la Comissió Europea

European Centre for Disease Prevention and Control: Coronavirus COVID-19informació actualitzada sobre l'estat de la malaltia a Europa, publicacions, notícies, etc produïdes pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC).


Health System Response Monitor (HSRM) - COVID-19El Monitor de resposta del sistema de salut (HSRM) ha estat dissenyat com a resposta al brot COVID-19 per recopilar i organitzar informació actualitzada sobre com els països estan responent a la crisi. Se centra principalment en les respostes dels sistemes de salut, però també capta iniciatives de salut pública més àmplies. Es tracta d’un treball conjunt de l’Oficina Regional per a Europa de l’OMS, de la Comissió Europea i de l’Observatori Europeu sobre Sistemes i Polítiques de Salut.

Organització Mundial de la Salut

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)informació actualitzada diàriament i orientacions de l'OMS sobre l'actual brot de malaltia per coronavirus (COVID-19) que va ser notificat per primera vegada a Wuhan (Xina) el 31 de desembre de 2019. 

Altres institucions

Imperial College London

COVID-19 reportsInformes en accés obert, eines de planificació, recursos científics, publicacions i actualitzacions de vídeo de l'equip de resposta del COVID-19 de l'Imperial College.

National Institute for health and Care Excellence - NICE

Coronavirus (COVID-19):Directrius, pautes, guies i resums d'actuacions elaborats pel NICE.

National Institutes of Health - NIH

Coronavirus (COVID-19)Recursos i informació sobre recerca elaborada pel NIH.

Centres for Disease Control and Prevention (CDC)

Coronavirus (COVID-19): Directrius, pautes, guies i informació per als professionals i per a la ciutadania.

 Informació sobre assaigs clínics

International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)


ClinicalTrials.gov

 ​Normativa


Estatal i autonòmica

Código electrónico de normativa estatal y autonómica de la "Crisis Sanitaria Covid 19" (BOE).

Catalunya

Normativa sobre la situació de pandèmia pel SARS-CoV-2 (Portal Jurídic de Catalunya).

Normes UNE

Estan disponibles en obert les normes UNE més rellevants sobre l'emergència sanitària

(Les normes UNE que no es trobin disponibles en obert, les podeu demanar a la Biblioteca a través del Servei d'Obtenció de Documents (SOD) o des del nostre Servei de Referència i Atenció a l'Usuari Virtual (Pregunteu-nos))

Mapes de l'estat actual del COVID-19


Catalunya

Dades actualitzades SARS-CoV-2El Departament de Salut, a través de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), facilita informació numèrica, descriptiva i actualitzada sobre l'estat i l'evolució de la pandèmia de COVID-19 arreu del territori.

Espanya

Situación de COVID-19 en España

Información a tiempo real sobre el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo)

Europa

Situation update for the EU/EEA and the UK (ECDC)

Situation dashboard COVID-19 cases in Europe and Worlwide

A nivell mundial

Coronavirus (COVID-19)L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ofereix informació numèrica i descriptiva a nivell global, de territori o d'àrea.

Situation update worldwide (ECDC)

                                                                                                 Altres mapes

​ Producció científica publicada i estratègies de cerca

Per ajudar als investigadors a trobar les darreres investigacions en COVID-19 us oferim una sèrie de recopilacions dels articles publicats fins al moment i una proposta d'estratègies de cerca per localitzar informació sobre el COVID-19:

Recopilació d'articles de recerca COVID-19

LitCovid (NBCI/NLM)

PubMed té actualment indexats més de 7.375 articles sobre el tema i continua creixent diàriament aquest número. LitCovid proporciona l'accés a aquests articles, classificant-los per temes (General, Mechanism, Transmission, Diagnosis, Treatment, Prevention, Case report, Forecasting), i es pot filtrar per medicaments, països i revista a on s'ha publicat.

La informació s'actualitza diàriament i permet la  descarrega de les dades bibliogràfiques (fitxers RIS o TSV) i  Mineria de textos i dades.Base de dades actualitzada diàriament (de dilluns a divendres) que recull la literatura global produïda sobre el COVID-19. Aquest recull ha estat elaborat a partir de cerques bibliogràfiques a les principals bases de dades de la matèria. 

La producció científica recollida es pot classificar per matèria, tipus d'estudi, llengua, revista, aspecte clínic i any de publicació, i es facilita una guia breu per a facilitar a la cerca d’informació, Quick Search Guide for WHO COVID-19 Database, i les instruccions per descarregar tota la base de dades, Instructions for downloading the full WHO COVID-19 Global Literature Database (16 March 2021).


Manté un mapa actualitzat d'evidències que divideix pels següents àmbits: Treatment evaluation; Transmission / risk / prevalence; Diagnosis; Health impacts; Vaccine development; Treatment development;  Genetics / biology; Case reports (patients); Case study - organisation; SociCase study - organisational; i Mental health impacts.
Aquest mapa s'elabora en base a la recerca i anàlisi de producció científica de la llista de recursos que ha elaborat l'EPPI-Centre.

COVID-19 Research Articles Downloadable Database (Stephen B. Thacker CDC Library)

La Biblioteca del CDC recopila els articles de recerca COVID-19 publicats en una base de dades descarregable tant de les dades bibliogràfiques com per mineria de dades. Aquesta base de dades s'actualitza diàriament, de dilluns a divendres.


Estratègies de cerca

Exemple d'estratègia de cerca (COVID-19) a PUBMED:

(2019-nCoV[Title/Abstract] OR 2019nCoV[Title/Abstract] OR COVID-19[Title/Abstract] OR covid19[Title/Abstract] OR "corona virus disease 2019"[Title/Abstract] OR SARS-CoV-2[Title/Abstract] OR severe acute respiratory syndrome coronavirus 2[Title/Abstract] OR "sars coronavirus 2"[Title/Abstract] OR "severe acute respiratory syndrome cov 2"[Title/Abstract]) OR (("outbreak"[Title/Abstract] OR "wuhan"[All Fields]) AND ("coronavirus"[Title/Abstract] OR "corona virus"[Title/Abstract] OR COVID* [Title/Abstract] OR "coronavirus"[MeSH Terms])) OR ("covid 19"[Supplementary Concept] OR "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2"[Supplementary Concept]) OR ("coronavirus"[MeSH Terms] OR "coronavirus infections"[MeSH Terms]) AND ("2019/12"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication])


Altres estratègies de cerca compartides per biblioteques:

Coronavirus 2019 (COVID-19) (COVID-19 SARS MERS) (University Library Vrije Universiteit Amsterdam)

Estratègies de cerca a Pubmed, Embase i Google Scholar sobre COVID-19 / SARS / MERS, teràpia farmacològica, EPIS i Aerosols.

Coronavirus - COVID-19 Information Resources (Library  of Royal College of Surgeons in Ireland) 

Estratègies de cerca a Pubmed, Embase i Scopus.

Systematic search of the COVID-19  literature review on COVID-19 (Stephen B. Thacker CDC Library)

Estratègies de cerca a Medline, CAB, Embase, Global Health, PsycInfo, Cochrane Library, Scopus, Academic Search Complete, CINAHL, ProQuest Central, PubMedCentral, SciFinder, Virtual Health Library ((WHO), ClinicalTrials, bioRxiv, medRxiv, chemRxiv, etc.

Systematic search of the COVID-19 literature performed Monday through Friday for the WHO Database (World Health Organization)

Estratègies de cerca a Medline, CAB, Embase, Global Health, PsycInfo, Cochrane Library, Scopus,, CINAHL, ProQuest Central, CDC Reports, PubMedCentral, ScienceDirect, Web of Science, Wiley online, etc.


​Infografia de com cercar al fons de la Biblioteca


​Exemple de estratègia de cerca COVID-19 a Pubmed

(2019-nCoV[Title/Abstract] OR 2019nCoV[Title/Abstract] OR COVID-19[Title/Abstract] OR covid19[Title/Abstract] OR "corona virus disease 2019"[Title/Abstract] OR SARS-CoV-2[Title/Abstract] OR severe acute respiratory syndrome coronavirus 2[Title/Abstract] OR "sars coronavirus 2"[Title/Abstract] OR "severe acute respiratory syndrome cov 2"[Title/Abstract]) OR (("outbreak"[Title/Abstract] OR "wuhan"[All Fields]) AND ("coronavirus"[Title/Abstract] OR "corona virus"[Title/Abstract] OR COVID* [Title/Abstract] OR "coronavirus"[MeSH Terms])) OR ("covid 19"[Supplementary Concept] OR "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2"[Supplementary Concept]) OR ("coronavirus"[MeSH Terms] OR "coronavirus infections"[MeSH Terms]) AND ("2019/12"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication])