Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Serveis > Espais de treball

Espais de treball


La Biblioteca disp​osa de zones de treball on els usuaris poden fer activitats diverses com: consulta i lectura del fons bibliogràfic, treball individual o en grup​, etc.

Més informació

Els espais de treball disponibles són:

  • Set punts de treball individual on les persones interessades poden consultar el fons de la Biblioteca.
  • Dos espais de treball en grup, per a vuit persones cadascun, amb la possibilitat d’utilitzar equipament informàtic i de projecció.
  • Un espai informal destinat a la consulta de les revistes, de treball amb ordinadors portàtils i de visionat d’audiovisuals.
  • Un punt de treball amb accés a la xarxa interna del Departament.

La utilització dels diferents espais de la Biblioteca pot efectuar-se durant el seu horari d’obertura.

Horari de la Biblioteca:

De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
 

La utilització d’equipaments informàtics i de projecció per a treballs en grup i l’accés a la xarxa interna del Departament quede​n restringits al personal del Departament de Salut o del CatSalut. Servei Català de la Salut.

També us podem ajudar:
Al taulell d'informació de la Bibliot​eca
De diluns a divendres de 8 a 15 h