Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu Extraordinari

Disposicions d´avui: 13/03/2020

DescriptorsAdministració electrònica
DisposicióDECRET LLEI 5/2020, de 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d`agost, de l`ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8084A 13/03/2020
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/dogc2/sumariA_ca.pdf
DescriptorsPolítica sanitària
DisposicióDECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARSCoV-2
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8084A 13/03/2020
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/dogc2/sumariA_ca.pdf
DescriptorsSalut pública
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s`adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8084A 13/03/2020
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/dogc2/sumariA_ca.pdf
Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya