Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Preguntes Parlamentàries BOPC

Disposicions: 01/08/2022 al 16/08/2022

DescriptorsCentres sanitaris -- Disseny i construcció
DisposicióPregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou centre d’urgències d’atenció primària de Terrassa (Vallès Occidental). Tram: 314-12147/13. Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-UNITS. Pàg.111
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 374/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287788635.pdf
DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolució 391/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el grau en Imatge Mèdica i Radioteràpia. Tram: 250-00610/13 Adopció. Pàg. 5.
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 376/13-14 08/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/288719753.pdf
DescriptorsFinances públiques
DisposicióDiverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de compra de mascaretes derivats de la pandèmia de Covid-19 adjudicats el 2020 i 2021; i sobre les empreses privades que han obtingut un contracte de compra de mascaretes per la pandèmia de Covid-19 el 2020 i 2021. Tram: 314-06579/13, 314-06580/13, 314-06581/13, 314-06582/13. Respostes del Govern. Pàg.22-3
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 374/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287788635.pdf
DescriptorsFinances públiques
DisposicióPreguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions rebudes per la Xarxa de Dones per la Salut el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020, el 2021i el 2022; sobre el nombre de contractes adjudicats a la Xarxa de Dones per la Salut el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020, el 2021 i el 2022. Tram: 314-12079/13, 314-12080/13, 314-12081/13, 314-12082/13, 314-12083/13, 314-12084/13, 314-12085/13, 314-12086/13, 314-12087/13, 314-12088/13, 314-12089/13, 314-12090/13, 314-12091/13, 314-12092/13. Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX. Pàg.81-7
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 374/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287788635.pdf
DescriptorsLlistes d`espera
DisposicióPreguntes al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a determinar la celeritat de la tramitació de les proves diagnòstiques mèdiques; i sobre els dies d’espera per a fer-se una prova diagnòstica mèdica quan la demana un metge de família i quan la demana un especialista. Tram: 314-07010/13, 314-07011/13. Respostes del Govern. Pàg.29-30
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 374/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287788635.pdf
DescriptorsPersonal sanitari
DisposicióPreguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges de família i de pediatres dels centres de salut públics que han canviat d’especialitat i els que han canviat de lloc de treball dins el sector el 2020. Tram: 314-05899/13, 314-05900/13. Respostes del Govern. Pàg.21
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 374/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287788635.pdf
DescriptorsPolítica sanitària
DisposicióPreguntes al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre la sanitat pública i la privada per a les derivacions de casos a l’Institut Català d’Oncologia; sobre si la col·laboració entre la sanitat pública i la privada per a la derivació de casos a l’Institut Català d’Oncologia és plena. Tram: 314-12127/13, 314-12128/13. Formulació: Anna Grau Arias, del GP CS. Pàg.102
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 374/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287788635.pdf
DescriptorsPolítica sanitària
DisposicióPreguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de psicòlegs contractats arran de la implementació del Programa de benestar emocional i salut comunitària; sobre el nombre de psicòlegs sense la titulació necessària contractats arran de la implementació del Programa de benestar emocional i salut comunitària; sobre el nombre de contractacions de psicòlegs en què es va demanar el títol d’especialista en psicologia clínica el 2021 i el 2022; sobre el nombre de psicòlegs que exerceixen a la sanitat pública sense el títol d’especialista en psicologia clínica; sobre el nombre de psicòlegs que exerceixen a la sanitat pública amb el títol d’especialista en psicologia clínica; sobre el nombre de psicòlegs que tenen el títol d’especialista en psicologia clínica; sobre si el Departament de Salut es va reunir amb l’Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i Residents el 2021 i el 2022; sobre la retribució dels psicòlegs amb el títol d’especialista en psicologia clínica; sobre la retribució dels psicòlegs sense el títol d’especialista en psicologia clínica. Tram: 314-12064/13, 314-12065/13, 314-12066/13, 314-12067/13, 314-12068/13, 314-12069/13, 314-12070/13, 314-12071/13, 314-12072/13, 314-12073/13, 314-12074/13. Formulació: María Elisa García Fuster, del GP VOX. Pàg.75-9
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 374/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287788635.pdf
Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya