Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Preguntes Parlamentàries BOPC

Disposicions d'avui: 28/09/2022

DescriptorsFinances públiques
DisposicióDiverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes adjudicats a la Xarxa de Dones per la Salut des del 2016 al 2022. Tram. 314-12086/13, 314-12087/13, 314-12088/13, 314-12089/13, 314-12090/13, 314-12091/13, 314-12092/13. Respostes del Govern. Pàg. 32-33
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 392/13-14 28/09/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/296503601.pdf

DescriptorsPolítica sanitària
DisposicióPregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el nou decret relatiu a la cobertura jurídica de les persones amb discapacitat. Tram. 314-12287/13 Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units. Pàg. 50
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 392/13-14 28/09/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/296503601.pdf

DescriptorsSubvencions
DisposicióDiverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions rebudes per la Xarxa de Dones per la Salut des del 2016 al 2022. Tram. 314-12079/13, 314-12080/13, 314-12081/13, 314-12082/13, 314-12083/13, 314-12084/13, 314-12085/13. Respostes del Govern. Pàg. 30-32.
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 392/13-14 28/09/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/296503601.pdf

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya