Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 06/10/2022

DescriptorsAvortament
DisposicióRecurso de inconstitucionalidad n.º 5041-2022, contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 240 06/10/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16279.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2947/2022, de 22 de setembre, per la qual es modifica l`oferta pública de contractació laboral fixa per a l`estabilització de l`ocupació temporal de l`AQuAS.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8767 06/10/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8767/1930216.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 20 de septiembre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública/Erasmus Mundus Master in European Public Health [Máster conjunto de la Universidad de Granada, Ecole Des Hautes Etudes en Santé Publique Ehesp (Francia), Universiteit Maastricht (Países Bajos), University College Dublin, National University of Ireland, DU (Irlanda), University of Sheffield (Reino Unido), Université de Liège (Bélgica), Université de Rennes 1 (Francia) y Uniwersytet Jagiellonski (Polonia).
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 240 06/10/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16337.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióResolución de 28 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad de Madrid, en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 240 06/10/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16328.pdf

DescriptorsMedi ambient
DisposicióACORD GOV/196/2022, de 4 d`octubre, pel qual es crea el Programa temporal relatiu al pla de xoc per a l`aplicació de les directives de contaminació atmosfèrica 2022-2024.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8767 06/10/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8767/1930094.pdf

DescriptorsSalut pública
DisposicióACORD GOV/197/2022, de 4 d`octubre, pel qual es crea el Programa temporal per al desplegament del Pla estratègic de l`alimentació de Catalunya (2022-2025).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8767 06/10/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8767/1930234.pdf

DescriptorsSeguretat alimentària
DisposicióEDICTE de 30 de setembre de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el projecte de cultiu intensiu de microalgues per a ús alimentari, al terme municipal d`Amposta, presentat per la societat Protalgas, SL.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8767 06/10/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8767/1930222.pdf

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya